Bouwfront Groep

Visie

Nederland staat voor een forse bouwopgave in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin. De woningvraag is groot, de stedenbouwkundige en architectonische lat wordt hoog gelegd en de bouwsector mag de handschoen oppakken om kwalitatief hoogwaardige resultaten te leveren voor acceptabele en concurrerende prijzen.

Dit legt een zware druk op de uitvoerende partijen. Het schrale aanbod van vakmensen op de arbeidsmarkt maakt het er bovendien niet eenvoudiger op. De Bouwfront Groep anticipeert hier op door haar opdrachtgevers te bedienen met op maat gesneden kennis, complete dienstverlening en een prestatiegedreven organisatie.

Van cascobouw tot en met afbouw: de Bouwfront Groep kan alle werkzaamheden uitvoeren, met inbegrip van het project- en procesmanagement. De betrokkenheid komt onder meer tot uiting in creatieve adviezen over het optimaliseren van processen, bouwindeling en materiaalgebruik.

Dankzij dit alles kunnen opdrachtgevers zich focussen op hun andere projecten en activiteiten.
 
Door de korte lijnen en de strak ingespeelde samenwerking tussen de diverse bedrijven binnen de Bouwfront Groep worden projecten efficiënter en effectiever gerealiseerd. 
 

Bezoekadres
Maalstoel 4
7773 NN Hardenberg

Postadres
Postbus 270
7770 AG Hardenberg

T (0523) 26 59 00
F (0523) 26 69 88
E info@bouwfront.nl